Ban mai về trong tiếng chim hót :3

Ban mai về trong tiếng chim hót :3

Khách nào sẽ khai trương cái phòng VIP này đây ^^

Khách nào sẽ khai trương cái phòng VIP này đây ^^

"Sao chửi tao hoài vậy mày" / "Trên đời này có 2 loại người: Một người khiến mày tiến bộ, và một người ở bên cạnh chỉ khiến mày chán nản tệ hại hơn mà thôi. Muâhhaha"

"Sao chửi tao hoài vậy mày" / "Trên đời này có 2 loại người: Một người khiến mày tiến bộ, và một người ở bên cạnh chỉ khiến mày chán nản tệ hại hơn mà thôi. Muâhhaha"

Top of the world :3

Top of the world :3

Lóng quá (at OCap I Café)

Lóng quá (at OCap I Café)

Những cặp đôi wằn wại trên sân..

Những cặp đôi wằn wại trên sân..

Banh ta lông

Banh ta lông

Vai~ het ca quang cao bán dao :v (at Trung tâm Hội chợ triển lãm Tân Bình)

Vai~ het ca quang cao bán dao :v (at Trung tâm Hội chợ triển lãm Tân Bình)

Tỉnh ngủ :3

Tỉnh ngủ :3

Cúa ai ;))

Cúa ai ;))

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia