Pheww

Pheww

Chả mực Hạ Long / dế mèn Đồng Nai :/

Chả mực Hạ Long / dế mèn Đồng Nai :/

Tay nghề đầu bếp có vẻ lên :p

Tay nghề đầu bếp có vẻ lên :p

Bạn Khuê kí wạ bạn Mều :v

Bạn Khuê kí wạ bạn Mều :v

Mưa gió quá đê (at Fatima Bình Triệu)

Mưa gió quá đê (at Fatima Bình Triệu)

Bắt con mèo vèee (at Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt)

Bắt con mèo vèee (at Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt)

Đi thăm làng Cù Lần chụp hình cùng dân làng.. (at Làng Cù Lần)

Đi thăm làng Cù Lần chụp hình cùng dân làng.. (at Làng Cù Lần)

Tôi chết trong em bao giờ.. :P (at Thành Phố Sương Mù)

Tôi chết trong em bao giờ.. :P (at Thành Phố Sương Mù)

Tôi chết trong em bao giờ.. :P (at Thành Phố Sương Mù)

Tôi chết trong em bao giờ.. :P (at Thành Phố Sương Mù)

Wat the tail :/

Wat the tail :/

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia