Thì thôi em, đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng.. @jackie_pham85

Thì thôi em, đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng.. @jackie_pham85

^_^

^_^

Khoái mấy đôi vớ mua trên ĐL ghê :3 vừa đẹp vừa dỏm

Khoái mấy đôi vớ mua trên ĐL ghê :3 vừa đẹp vừa dỏm

Khu này nhiều kì nhông dữ vại

Khu này nhiều kì nhông dữ vại

Trời se se lạnh làm mình chợt nhớ tới 2 câu thơ của giang hồ nào hôm qua:
“Sáng ra lạnh buốt kon ___
Thì ra đông đã híp thu mất ròi”
:/
(điền vào chỗ trống)

Trời se se lạnh làm mình chợt nhớ tới 2 câu thơ của giang hồ nào hôm qua:
“Sáng ra lạnh buốt kon ___
Thì ra đông đã híp thu mất ròi”
:/
(điền vào chỗ trống)

Đẹp hem :Đ

Đẹp hem :Đ

Lại lên cơn mún cắt tóc -.,-

Lại lên cơn mún cắt tóc -.,-

Càng ngày càng dậy sớm là sao @.@ có rèm cửa ròi màh

Càng ngày càng dậy sớm là sao @.@ có rèm cửa ròi màh

Chac mở cửa hàng bán quần áo quá ~.~

Chac mở cửa hàng bán quần áo quá ~.~

"Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức..”
TCS

"Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức..”
TCS

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia