Chào bủi sáng :D

Chào bủi sáng :D

Cá ngừ Century ăng ngon gher

Cá ngừ Century ăng ngon gher

Lại tốn thêm cái chậu :/

Lại tốn thêm cái chậu :/

Nc cam siêu cấp vô địch thiên hạ ;))

Nc cam siêu cấp vô địch thiên hạ ;))

Hồi đó kiếm mua đĩa mấy fim này mà ko có nên burn ra rồi vẽ bìa bỏ vô như thiệt ;)) cũng rảnh ghê. Ôi thời rảnh nay còn đâu..

Hồi đó kiếm mua đĩa mấy fim này mà ko có nên burn ra rồi vẽ bìa bỏ vô như thiệt ;)) cũng rảnh ghê. Ôi thời rảnh nay còn đâu..

Con gái càng lớn càng xinh càng mấc rại

Con gái càng lớn càng xinh càng mấc rại

Ủa sao nhớ đc có 3 ng trong này thôi ta : / fai chữ mình ko tời

Ủa sao nhớ đc có 3 ng trong này thôi ta : / fai chữ mình ko tời

Sáng nào ánh sáng cũng hắt zô mặt nên fai dậy sớm ~.~

Sáng nào ánh sáng cũng hắt zô mặt nên fai dậy sớm ~.~

Bữa nào họp hội áo đen ở sở thú đêi

Bữa nào họp hội áo đen ở sở thú đêi

A

A

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia