Đang ngủ mở mắt ra thấy đang ngồi đây.. (at Nhà Hát Bến Thành Quận 1)

Đang ngủ mở mắt ra thấy đang ngồi đây.. (at Nhà Hát Bến Thành Quận 1)

muốn mắt to ko cần đeo kính giãn tròng đâu, khóc 3 ngày 3 đêm là to lòi ra @.@

muốn mắt to ko cần đeo kính giãn tròng đâu, khóc 3 ngày 3 đêm là to lòi ra @.@

at 102 Phổ Quang P.2 Quận.phú Nhuận

at 102 Phổ Quang P.2 Quận.phú Nhuận

at Chong Paul Shop

at Chong Paul Shop

:x

:x

SG thật lồi lõm :/ (at Saigon River)

SG thật lồi lõm :/ (at Saigon River)

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia